Tåketigere og andre tankerekker

september 21, 2009

Likestilt adopsjon

Filed under: Samfunnet — tankerekker @ 9:26 pm
Tags: , , , ,

Likestilling har for det meste blitt et ord assosiert med kvinners kamp mot den undertrykkende mannen i samfunnet; en kamp for lik makt, lik lønn og like rettigheter. Undertegnede har den største sympati, og har selv nå og da etter fattig evne forsøkt å bidra. Men jeg har nå funnet ut at dette kanskje ikke er rette veien å gå? Kanskje det er på tide å styrke også mannens rettigheter der mannen klart stiller svakere enn kvinnen. En mangel i hans natur, som går utover de svakeste i samfunnet; de svakeste som ikke kan kjempe for seg selv, og som blir nektet hjelp. De svakeste som blir ofret på likestillingens kvinnelige alter.

Er det ikke på tide å åpne for at enslige menn gis rett til å adoptere barn?

Før noen nå påpeker at jeg med dette åpner en Pandoras eske, la meg understreke at alle menn ikke er overgripere, og at menn, i likhet med kvinner, fysiologisk og psykologisk innehar alle nødvendige evner til å ivareta et barns sikkerhet og utvikling. Hva menn derimot mangler er de nødvendige indre organer som muliggjør selve unnfangelsen, noe som i et moderne samfunn ikke skal være til hinder for likeverd mellom mennesker, uavhengig av ”handikap”.

Det må være hevet over enhver tvil at det i verden i dag finnes barn som lider under de levevilkår de er gitt, både i Norge og utenlands. Til tross for dette er det ikke mulig for en mann å få lov til å tre hjelpende til, gi av seg selv og tilby et trengende barn den trygghet og kjærlighet som et barn har behov for og krav på. Kort fortalt: han regnes av samfunnet som uegnet som far.

En kvinne, derimot, vil utelukkende grunnet fysiologiske forutsetninger, ha mulighet til å få barn, ikke gjennom adopsjon men gjennom egen fødsel. Ingen i samfunnet (med enkelte unntak, naturligvis, i et mangefasitert samfunn) vil stille spørsmål om hvorvidt hun er egnet som mor. Dette spørsmålet kommer først dersom hun grovt misbruker den tillitten en morsrolle kommer med.

Alt i alt, går ikke begrepet om at det ene kjønnet kan, men det andre kan ikke, direkte mot enhver form for likestillingsintensjon? Er ikke en slik holdning det samme som å si at en sterk man skal ha 50% høyere lønn i et kropputøvende yrke fordi han, som mann, normalt har 50% mer muskelmasse?

Blogg på WordPress.com.